(HQ Online)- Tổng cục Hải quan vừa ban hành Quyết định số 1946/QĐ-TCHQ ngày 1-7-2014 bổ sung mức giá tham chiếu mặt hàng ắc quy và lốp ô tô bơm hơi vào Danh mục hàng hóa NK rủi ro về giá ban hành kèm theo Quyết định 1114/QĐ-TCHQ ngày 10-4-2014.

Ảnh minh họa

Theo đó, mức giá tham chiếu tại Phụ lục kèm theo Quyết định này sẽ là cơ sở để cơ quan Hải quan so sánh, đối chiếu, kiểm tra trị giá khai báo của người khai hải quan, xác định dấu hiệu nghi vấn, thực hiện tham vấn trong quá trình làm thủ tục hải quan hoặc thực hiện kiểm tra sau khi hàng hóa đã thông quan theo quy định, không sử dụng để áp đặt trị giá tính thuế.

Trên có sở đó, Cục Hải quan các tỉnh, thành phố tổ chức cập nhật đầy đủ, chính xác, kịp thời kết quả kiểm tra hồ sơ, kết quả kiểm tra thực tế hàng hóa, kết quả tham vấn, xác định trị giá, kết quả kiểm tra sau thông quan, kết quả thanh tra, điều tra chống buôn lậu vào hệ thống dữ liệu tương ứng theo quy định.

Được biết, thời gian vừa qua, có tình trạng DN NK mặt hàng ắc quy và lốp ô tô bơm hơi tại một số cục hải quan tỉnh, thành phố được chấp nhận giá khai báo thấp, bất hợp lý, và không có sự thống nhất giữa các đơn vị…

Tổng cục Hải quan đã yêu cầu Cục Hải quan các tỉnh, thành phố phải tổ chức kiểm tra, rà soát các lô hàng NK mặt hàng ắc quy các loại, đặc biệt lưu ý mặt hàng ắc quy hiệu Atlas và Rocket, xuất xứ Hàn Quốc tại địa phương để thu thập thông tin, xác định dấu hiệu nghi vấn, tham vấn và kiểm tra sau thông quan theo đúng quy định tại Thông tư 205/2010/TT-BTC và Thông tư 29/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Đồng thời, Tổng cục Hải quan cũng yêu cầu Cục Hải quan các tỉnh, thành phố thu thập thông tin mặt hàng ắc quy các loại từ các nguồn theo quy định tại Thông tư 29/2014/TT-BTC để phân tích, tổng hợp và đề xuất xây dựng mức giá tham chiếu theo mẫu quy định tại Thông tư và báo cáo về Tổng cục Hải quan.