Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu thủy sản Bến Tre vừa được cấp Giấy chứng nhận chào bán 1,8 triệu cổ phiếu ra công chúng...