Sở GDCK Hà Nội (HNX) vừa có thông báo, cổ đông nội bộ và cổ đông lớn của CTCP Nhựa và Môi trường xanh An Phát (AAA) vừa đăng ký bán ra tổng cộng 915.600 CP.

Cụ thể, bà Nguyễn Thị Tiện - Cổ đông lớn của AAA đăng ký bán hết 701.100 cổ phiếu hiện đang nắm giữ, tương đương với 7,08% trên tổng số vốn điều lệ công ty. Cùng ngày, với mục đích nhằm cân đối tài chính cá nhân, ông Đào Văn Duy - Người được ủy quyền CBTT của AAA cũng đăng ký bán toàn bộ 214.500 cổ phiếu đang sở hữu. Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch đều bắt đầu từ ngày 05/10/2010 đến ngày 30/10/2010. V.Nguyễn HNX