Cùng với anh còn có hai HLV khác là Seo Inyoung và Yoon Sang.