Tôi bị xuất tinh sớm và tôi thấy bác sĩ đã viết về bài tập Kegel có thể giúp hạn chế việc này nhưng tôi vẫn còn một thắc mắc.