Nhiều nhà khoa học lo ngại, cách trám, bịt điểm rò rỉ, thẩm thấu ở phía thượng lưu đập thủy điện bằng xi măng sẽ khó xử lý triệt để sự cố thấm ở đập thủy điện Sông Tranh 2.