Có những đồ vật được tạo ra rồi mất đi mà không để lại một dấu ấn gì, nhưng cũng có những thứ mà sự tồn tại của nó có một ý nghĩa vô cùng lớn lao với một ai đó. Vâng Xperia X1, chiếc smartphone đầu tiên của tôi là như vậy, nó đã làm cho tôi thấy cuộc sống này đáng trân trọng, đáng sống hơn.