Mặc định Windows 7 sẽ tự động tải và cài đặt các bản cập nhật theo thời gian và giữ cho Windows của bạn luôn ổn định nhưng những tập tin này vẫn được lưu trữ trên máy tính của bạn ngay cả sau khi đã được cài đặt.