Trường CĐ Kinh tế kỹ thuật Bình Dương sẽ tổ chức xét tuyển hệ TCCN chính quy ngành Dược sĩ và ngành Điều dưỡng đa khoa.