KTĐT - Trến rất nhiều tuyến đường của Hà Nội, những tấm biển tuyên truyền về số điện thoại, các điểm tư vấn, xét nghiệm HIV miễn phí dễ dàng đập vào mắt người đi đường. Những dòng chữ như “Khi tư vấn chúng tôi là chuyên gia, khi trò chuyện chúng tôi là tri kỷ” hầu như ở phố nào cũng có. Tưởng rằng, những nỗ lực tuyên truyền ấy sẽ được “đền đáp”, các trung tâm tư vấn, xét nghiệm HIV sẽ thu hút đông đảo người dân tìm đến. Nhưng thực tế, số người đến đây lại quá ít so với kỳ vọng của những người làm công tác tu vấn, phòng chống HIV/AIDS.