Tối ngày 2/7, sở Giáo dục và Đào tạo công bố kết quả điểm bài thi tuyển sinh vào lớp 10 khóa thi ngày 21 và 22/6. Thí sinh có thể xem kết quả tại đây.