Từ cuối năm 2011 tới nay, cho dù các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh xe máy liên tục quảng bá các mẫu xe mới, kèm với đó là nhiều chiêu khuyến mãi hấp dẫn, nhưng sức mua vẫn trong tình trạng ảm đạm.