Chiếc Yamaha Nozza của chị H (Khánh Hòa) thường xuyên phát ra tiếng kêu lạ, đầu xe rung mạnh và tiêu hao xăng với mức độ chóng mặt.