Pháo binh là bộ phận quan trọng và là một trong những hỏa lực chủ yếu của quân đội ta. Trải qua các cuộc kháng chiến chống xâm lược và chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, nghệ thuật tác chiến pháo binh được hình thành và phát triển ngày càng cao, từng bước hoàn thiện về nội dung, sáng tạo về hình thức, trở thành một bộ phận không thể thiếu của nghệ thuật tác chiến binh chủng hợp thành.