ND - Ngày 18-3, tại TP Cần Thơ, Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh cùng Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ, Thành ủy Cần Thơ tổ chức Hội thảo khoa học - thực tiễn: "Xây dựng chính sách kinh tế - văn hóa - xã hội đối với Phật giáo Nam tông Khmer và đồng bào Khmer vùng Tây Nam Bộ đến năm 2020". Các đồng chí Ủy viên T.Ư Đảng: