(Soha.vn) - Về những đơn thư tố cáo nhà trường “ăn chặn” tiền học thêm của học sinh, bà hiệu trưởng cho rằng đó là… “lỗi của kế toán”!