(Ba bau) - Đau lưng là chứng bệnh phổ biến ở bà bầu đặc biệt thai phụ giai đoạn cuối. Bài tập thể dục chúng tôi giới thiệu sau đây sẽ rất hữu ích để giảm triệu chứng này.