Báo Người cao tuổi số 897, ra ngày 23-4-2011, đăng bài "Huyện đảo Cô Tô, Quảng Ninh: Nhiều sai phạm trong ngành giáo dục, trù dập người tố cáo!". Sau khi phát hành, Tòa soạn báo tiếp tục nhận được đơn kêu oan của bà Ngô Thị Bích, và đơn của một số giáo viên, phản ánh thêm nhiều sai phạm trong ngành Giáo dục ở huyện này. Theo đó, việc xử lí kỉ luật Đảng đối với bà Bích là chưa thỏa đáng, gây bất bình trong dư luận ở địa phương...