(Chinhphu.vn) - Gia đình ông Bùi Đình Minh (minh_cwd@...) có thửa đất đã sử dụng ổn định từ năm 1930, không có tranh chấp, năm 1998 được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, với diện tích thể hiện trên giấy là 1.214m2 với tường bao xung quanh.