Tổ chức Minh bạch quốc tế vừa đưa ra báo cáo về tình hình tham nhũng của Việt Nam theo đó, tình hình tham nhũng ba năm gần đây đều gia tăng. Tham nhũng tập trung vào các lĩnh vực như cảnh sát 82%, Giáo dục 67% , cán bộ công chức Nhà nước 61%, Tư pháp 52%. Để làm rõ tính khách quan của báo cáo này, ĐS&PL đã có cuộc trao đổi với ông Lê Mạnh Luân (ảnh bên) - Phó chánh văn phòng Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng Trung ương.