Trong những ngày tháng ba lịch sử này, tại Quảng Nam diễn ra một hoạt động văn hóa hết sức ý nghĩa, đó là “Những ngày Văn hóa Thanh Hóa tại Quảng Nam”, kỷ niệm 50 năm ngày kết nghĩa và 35 năm ngày giải phóng Quảng Nam.