(HNM) - Để tạo điều kiện thuận lợi hơn cho khách hàng theo dõi cước sử dụng dịch vụ, từ 1-7-2009, VNPT Hà Nội thử nghiệm dịch vụ "tra cước nóng" qua trang web http://www.vnpt-hanoi.com.vn/portal/auth/wfrmLogin.aspx.