- Sau khi đăng loạt bài về “Thực phẩm biến đổi gen với người dân: câu chuyện trên trời”, chúng tôi đã có cuộc trao đổi với GS.TS Nguyễn Quang Vang, Phó Chủ nhiệm Ủy ban KHCN- MT Quốc hội nhằm có góc nhìn toàn diện hơn về thực phẩm biến đổi gen (GMO) cũng như thái độ ứng xử của Việt Nam với loại thực phẩm này.