Bạn gái em uống thuốc ngày mồng 6, tới hôm sau chúng em mới quan hệ thì có thai không?