(AloBacsi) - Nếu ở giai đoạn 4 thì phương pháp trên có thể kéo dài sự sống được bao nhiêu năm?