(Dân Việt) - GS-TS Nguyễn Bá Đức - Chủ tịch Hội Ung thư Việt Nam cho biết, các chuyên gia ung thư Việt Nam đang tiếp cận liệu pháp Trastuzumab (điều trị trúng đích phân tử) để điều trị ung thư dạ dày.