(NLĐ)- Ngày 12-8, LĐLĐ TPHCM triển khai kế hoạch truyền thông dân số - kế hoạch hóa gia đình, sức khỏe sinh sản cho công nhân (CN). Chương trình do LĐLĐ TP và Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình TP tổ chức cho cán bộ CĐ, CN các KCX-KCN TP từ tháng 8 đến tháng 11-2010