PNCN - Lâu rồi con gái không về thăm bố mẹ. Có xa xôi gì cho cam, cách nhau chỉ hai giờ ngồi xe. Thế nhưng sao mà khó.