Hôm 24/9 em đi siêu âm thì đã thấy túi thai trong lòng tử cung 7mm. BS nói là thai giai đoạn sớm.