ND - Những ngày vừa qua, dư luận xã hội rất vui mừng trước tin Chính phủ nước ta mời GS Ngô Bảo Châu về Việt Nam làm việc.