(DVT.vn) - Ai là người yêu nước, biết phân tích cuộc đời cũng không khỏi lo lắng về đất nước lúc này.