TT - Theo pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng, người hoạt động cách mạng hoặc hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày sẽ được trợ cấp hằng tháng 660.000 đồng kể từ ngày 1-9-2012, thay vì hưởng trợ cấp một lần. Đã hơn sáu tháng kể từ ngày pháp lệnh có hiệu lực nhưng tôi chưa thấy hướng dẫn làm thủ tục. Xin hỏi bao lâu nữa tôi mới được nhận trợ cấp?

Ông NGUYỄN BÁ LAM
(cán bộ hưu trí, phường Tây Lộc, TP Huế)

Bà Phan Minh Nguyệt (trưởng phòng chính sách có công Sở LĐ-TB&XH Thừa Thiên - Huế) trả lời:

Hiện nay chưa có nghị định và thông tư hướng dẫn triển khai thực hiện pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng nên Sở LĐ-TB&XH vẫn chưa thể triển khai thực hiện. Khi có nghị định của Chính phủ và thông tư triển khai, Sở Sở LĐ-TB&XH sẽ hướng dẫn người dân làm các thủ tục, hồ sơ để bảo đảm quyền lợi cho người có công. Chế độ sẽ được nhận truy lĩnh từ ngày 1-9-2012.