(baodautu.vn) Hội đồng Tiền lương Quốc gia đã họp hàng chục phiên về mức tăng lương tối thiểu vùng năm 2014. Đại diện giới chủ và người lao động tranh cãi “nảy lửa”, còn kết quả cuối cùng sẽ trong tháng 9 này. >>> Đề xuất lương tối thiểu năm 2014 tăng 21 - 36% >>> Lương tối thiểu vùng năm 2014 sẽ tăng bao nhiêu?