Hỏi: Con gái tôi do hiểu lầm và không hiểu rõ về pháp luật có làm đơn tố cáo về hành vi của một người đang làm việc tại một cơ quan khác. Nay cơ quan có thẩm quyền xác minh người ấy không vi phạm pháp luật. Xin hỏi việc tố cáo của con gái tôi có bị pháp luật xử lý.