(VOV) - Từ năm 1998 đến nay, cả nước đã đấu tranh, phát hiện hơn 953.000 vụ tội phạm các loại, giảm hơn 10% so với những năm từ 1986 đến năm 1997.