(Phòng the)- Đến bây giờ tôi vẫn không hiểu vì sao không có lông mu lại là cái tội khiến tôi bị anh bỏ rơi.