Ngày 28/1, tại Học viện Ngân hàng, Thành đoàn Hà Nội và Báo Hà Nội mới đã phối hợp tổ chức buổi tọa đàm nói trên.