Hội nghị tổng kết sản xuất mía đường niên vụ 2009-2010 và giải pháp phát triển trong thời gian tới, do Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tổ chức ngày 11/5 cho thấy một bức tranh màu xám đối với ngành mía đường Việt Nam. Thị trường mía đường bất ổn, người tiêu dùng trong nước chịu thiệt khi phải mua đường giá cao hơn so với giá thế giới. Khó khăn vẫn ở phía trước khi mối liên kết giữa "bốn nhà" còn chưa gặp nhau.