Hiện nay, việc mở rộng sản xuất và xuất khẩu các mặt hàng hoa tươi ở nước ta đang được đặc biệt chú ý. Hiện nay, hoa tươi của Việt Nam được xuất khẩu đến rất nhiều quốc gia trên thế giới. Cùng với việc chú trọng đầu tư vào canh tác và bảo quản với một chiến lược phát triển hệ thống phân phối hợp lý, hoa tươi Việt Nam đang tìm hướng đi cho mình trên thị trường quốc tế.