(VOH) - Hơn 3 vạn người đã biểu tình phản đối chính phủ của tổng thống Bakiyev và lật đổ chính quyền Kirgiztan chỉ 5 năm sau cuộc cách mạng hoa Tulip.