QĐND - Được sự nhất trí của Bộ Quốc phòng, TCCT, lãnh đạo Cục Tuyên huấn, VTV3 Đài Truyền hình Việt Nam và các nhà tài trợ vừa có buổi làm việc nhằm thống nhất việc tiếp tục phối hợp sản xuất, phát sóng chương trình “Chúng tôi là chiến sĩ” trong năm 2012 và những năm tiếp theo.