- Thuốc hạ sốt có các cách sử dụng: Uống, tiêm và đặt hậu môn. Trẻ nhỏ khi bị sốt, đặc biệt là trẻ chưa biết uống thuốc, trẻ sợ thuốc thì người lớn thường mua thuốc đặt hậu môn. Tuy nhiên, cũng không nên lạm dụng điều này.