Vụ việc đang ở tâm bão và gây bức xúc cộng đồng fan Kpop vẫn chưa thực sự sáng tỏ!