ND- Quân chủng Phòng không - Không quân (PK-KQ) quản lý, sử dụng lượng lớn vũ khí, trang bị kỹ thuật (VKTBKT), cơ sở vật chất của Nhà nước và quân đội. Để nâng cao sức mạnh tổng hợp, quản lý, bảo vệ vững chắc bầu trời, vùng biển của Tổ quốc, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân chủng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, đẩy mạnh "làm theo" tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.