(TBKTSG Online) - Từ đầu năm đến nay, giá các loại thức ăn cho nuôi trồng thủy sản đã tăng 35%; nhưng đáng chú ý là có khoảng 20% loại thức ăn thủy sản không đạt chất lượng.