BS cho em hỏi: Dấu hiệu thừa và thiếu canxi ở người phụ nữ 57 tuổi là như thế nào ạ? Nếu thừa hoặc thiếu thì chế độ dinh dưỡng phải ra sao?