QĐND - Sinh năm 1943 tại Vân Đình-Hà Tây (cũ), hiện nay sống và viết tại Hà Nội, hội viên Hội Nhà văn Việt Nam; hơn 50 năm làm thơ đã xuất bản 3 tập thơ riêng, có gần 300 bài thơ đăng rải rác trên các báo trung ương, địa phương và đoạt 10 giải thưởng văn chương do các hội VHNT và các ngành ở các cấp tổ chức…