Trong cả 3 buổi thi đợt 1, toàn quốc có 129 thí sinh vi phạm bị xử lý kỷ luật, tăng 3 trường hợp so năm 2011; có 2 cán bộ bị xử lý kỷ luật đình chỉ, giảm 4 trường hợp so với đợt 1 năm 2011.