NDĐT- Thêm nhiều trường đại học phía bắc công bố điểm sàn vào trường và điểm chuẩn trúng tuyển nguyện vọng 1 vào các ngành đào tạo.