“… Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội vừa phối hợp với Bộ Quốc phòng cùng các bộ, ngành liên quan xây dựng và trình Thủ tướng Chính phủ dự thảo Quyết định ''Về cơ chế hoạt động của các cơ sở dạy nghề thuộc Bộ Quốc phòng và chính sách hỗ trợ bộ đội xuất ngũ học nghề''. Theo đó quân nhân xuất ngũ, có nguyện vọng học nghề sẽ được cấp “Thẻ học nghề”... Ông Đào Văn Tiến, Chánh văn phòng Tổng cục Dạy nghề, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội khẳng định với chúng tôi sáng 21-8.